Procură pentru donație imobil în străinătate (Consulat)

Te-ai decis să donezi un imobil (apartament, casă, teren), însă nu te poți prezenta în România pentru a duce la bun sfărșit procedura? Pentru acest lucru există o soluție simplă: procura de donație. Un simplu act prin care donația poate avea loc chiar și de la distanță.

Procură donație imobil în străinătate (Consulat) Cozma Consultants
Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Ce este procură pentru donație?

Procura de donație a unui imobil este un act juridic prin intermediul căruia poți fi reprezentat la notariat de o altă persoană în vederea încheierii contractului de donație, atât în calitate de proprietar donator al imobilului, cât și de persoană care urmează să primească donația.

Numai tu, în calitate de persoană reprezentată în fața notarului public, poți încheia împuternicirea, adresându-te Consulatului. Astfel de documente nu se pot face la notarii din Marea Britanie, întrucât ele nu vor fi recunoscute în România.

Acte sunt necesare pentru procura de donație

În cazul în care se împuternicește o persoană pentru încheierea donației, va fi nevoie de:

 • Actul de identitate al proprietarului care donează imobilul;
 • Copia actului de identitate al persoanei împuternicite să încheie contractul de donație;
 • Copia actului de identitate al persoanei care primește donația;
 • Actul de proprietate al imobilului, în original;
 • Cadastrul și încheierea de intabulare (dacă există).

De asemenea, trebuie să achiți 3 lire numerar pentru sistemul INFONOT, această taxă reprezentând tariful pentru înregistrarea procurii în acest sistemul norial din Romania. Taxa se achită direct la Consulat la momentul programării.

Dacă imobilul este un bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, ambii soți trebuie să dea procura. Procura se poate face și separat atunci când un soț se află în România și altul în străinătate, caz în care soțul aflat în țară va da procura la un notar din România, iar celălalt la Consulat.

Ce conține procura de donație?

Procura de donație trebuiă să cuprindă:

 • Datele de identificare ale persoanei care face împuternicirea;
 • Descrierea bunului imobil care face obiectul donației și modul prin care proprietarul l-a dobândit;
 • Declarația donatorului că imobilul ce urmează a se înstrăina nu formează obiectul vreunui litigiu, că nu este scos din circuitul civil etc.;
 • Limitele în care persoana împuternicită poate acționa în numele donatorului;
 • Termenul de valabilitate al procurii (dacă părțile nu stabilesc un termen, procura expiră după 3 ani de la autentificare).

Dacă te-ai deci să donezi un imobil, poți contacta notarul din România pentru a obține un model de procură, în format electronic editabil.

Programarea și ridicarea procurii

La momentul semnării și ridicării procurii, trebuie să te prezinți cu documentul de identitate valabil și o copie după buletinul persoanei împuternicite. Persoana împuternicită nu trebuie să se prezinte fizic la momentul semnării procurii la Consulat.

Trebuie să verifici cu atenție procura la momentul programării și să te asiguri că datele sunt corect tipărite. Prin semnarea documentului îți exprimi consimțământul că ai citit cuprinsul acestuia, iar orice eroare neidentificată inițial presupune solicitarea unei noi procuri sau rectificarea celei inițiale.

Procura trebuie trimisă în original persoanei împuternicite pentru a te reprezenta în fața autorităților competente din România.

Obține procura de donație de la Consulat prin Cozma Consultants

 1. Achită taxa de asistență pentru programare consulat;
 2. Trimite-ne pe adresa de email [email protected] pozele sau scanările actelor necesare;
 3. Trimite-ne detaliile de contact: număr de telefon și adresa completă din Marea Britanie.

În urma completării celor 3 pași, echipa noastră te contactează cu o actualizare referitoare la dosarul tău în decurs de 24 de ore în timpul programului de lucru luni-vineri (09:30-17:00)

Întrebări frecvente

Dacă nu pot ajunge la sediul consulatului/ambasadei, procurile se pot autentifica prin corespondență?

Prezența ta la sediul instituțiilor menționate este obligatorie și absolut necesară pentru verificarea identității persoanei care semnează procura și care își însușește conținutul acesteia. Această măsură este instituită în primul rând în avantajul tău, pentru a evita neplăcerile create de o altă persoană care declară anumite date în numele tău sau despre tine.

Pot să renunț ulterior la procură?

Da. Dacă te răzgândești și nu mai dorești ca persoana împuternicită să te reprezinte la donația imobilului, poți oricând să soliciți revocarea procurii, dând o declarație de revocare a procurii la orice notariat din România sau la Consulat.

Echipa noastră îți este alături! Vom răspunde în cel mai scurt timp la cererile și solicitările tale, iar dacă întâmpini dificultăți nu ezita să ne contactezi prin formularul de contact disponibil aici!

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne

Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne