Termeni şi Condiţii

Prin contactarea companiei Cozma Consultants LTD, indiferent de canalul de comunicare ales (telefonic, chat, email, comentariu sau mesaj pe pagina de Facebook a companiei, completarea unui formular de cerere, etc) confirmați că ați citit și înțeles Termenii și Condițiile noastre și vă dați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal pe care le transmiteți, confirmați că aceste date corespund realității și vă dați consimțământul ca aceste informații să fie procesate de către Cozma Consultants LTD și colaboratorii săi în scopul prestării serviciilor solicitate.

I. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
a) Accesarea website-ului cozmaconsultants.co.uk și/sau solicitarea serviciilor noastre presupune acordul explicit al dumneavoastră asupra Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate.
a.1) Cozma Consultants LTD (10579003) este proprietarul/ administratorul website-ului www.cozmaconsultants.co.uk

b) Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”, “Clienți” sau “Solicitanți”.

c) Utilizatorii vor avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru utilizarea serviciilor accesând cozmaconsultants.co.uk, pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea website-ului și să nu solicite sub nici o formă prestarea de servicii, inclusiv consultanța gratuită.

 

II. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

a) Site-ul cozmaconsultants.co.uk reprezintă o prezentare generală a serviciilor oferite de către Cozma Consultants LTD. Informațiile prezentate privind activitatea companiei și tarifele afișate nu sunt în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, complete, corecte sau actualizate.
b) Cozma Consultants LTD nu garantează cu privire la exactitatea informațiilor publicate la un moment dat, deși va încerca pe cât posibil ca la publicarea acestora pe site, toate informațiile să fie precise.
c) O informație sau un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
d) Cozma Consultants LTD nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt prezentate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, Cozma Consultants LTD nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe website.
e) Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate de reprezentanții Cozma Consultants LTD, pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Cozma Consultants LTD va fi absolvită de orice răspundere.
f) Clientul se angajează să furnizeze date conforme cu realitatea, să înțeleagă serviciul prestat și să își asume consecințele în cazul în care datele furnizate sunt incorecte.
g) Site-ul poate să cuprindă linkuri către site-uri externe și informații privind terțe entități, fără a implica asumarea vreunei răspunderi cu privire la corectitudinea sau actualitatea informațiilor, funcționarea link-urilor externe, conținutul respectivelor site-uri ori securitatea accesării acestora.
h) Neangajarea răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Cozma Consultants LTD de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile Cozma Consultants LTD impuse de lege.

 

III. PROTECȚIA DATELOR

a) Cozma Consultants LTD se obligă să administreze datele dumneavoastră personale în condițiile de siguranță, în scopul acordării de servicii de consultanță, procesare de date în vederea prestării unui serviciu și numai în vederea realizării scopurilor solicitate.

b) Modul în care utilizăm aceste informații este supus indicațiilor dumneavoastră, dispozițiilor Legii cu privire la Protecția Datelor din 2018 (Data Protection Act 2018) și obligației noastre de confidențialitate. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că activitatea noastră poate implica furnizarea de informații către entități terțe.

c) Aveți dreptul legal să accesați datele dumneavoastră personale pe care le deținem, în conformitate cu legislația referitoare la protecția datelor.

d) În situația în care, indiferent de canalul de comunicare ales, transmiteți documente și date cu caracter personal a altor persoane decât dvs, prin transmiterea acestor informații confirmați că ați primit consimțământul acestora cât și faptul că i-ați informat cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor noastre.

e) Putem solicita altor companii sau persoane să desfășoare activități de consultanță, servicii legale, traducere, tipărire, fotocopiere, sau de altă natură pentru a asigura promptitudinea efectuării serviciilor solicitate. Întotdeauna ne vom asigura de încheierea de contracte de confidențialitate cu furnizorii noștri externi. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie subcontractate, vă rugăm să NU solicitați serviciile Cozma Consultants LTD. Transmiterea unei cereri, indiferent de canalul de comunicare ales, reprezintă consimțământul dvs.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

a) Cozma Consultants LTD colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.cozmaconsultants.co.uk.
 • activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.cozmaconsultants.co.uk, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 • reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Cozma Consultants LTD, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 • activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.cozmaconsultants.co.uk), îmbunătățirea calității serviciilor noastre prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center;
 • în scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.cozmaconsultants.co.uk:
• nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.cozmaconsultants.co.uk, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.
b) Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.cozmaconsultants.co.uk, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
• nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
c) Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Cozma Consultants LTD, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
• nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament.
d) Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de Cozma Consultants LTD, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
• nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, Cozma Consultants LTD prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, documente de călătorie, certificate de stare civilă, date bancare, alte documente și informații necesare prestării serviciului solicitat, în funcție de țara în care acesta locuiește în străinătate.
e) În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
f) Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Cozma Consultants LTD să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

 1. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal
  a) În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Czoma Consultants poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
 • Secției Consulare, prin completarea de către consultanții noștri a formularului aferent serviciului solicitat, prin intermediu Ghișeului Consular Online (www.econsultat.ro). Aceste date sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe în strictă conformitate cu dispoziţiile RGPD pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Foreign and Commonwealth office (FCO), pentru procesarea cererii de apostilare a documentelor emise pe teritoriul Marii Britanii;
 • partenerilor contractuali ai Cozma Consultants LTD (cum este cazul companiilor cu care Cozma Consultants LTD se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Cozma Consultants LTD în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Ambasade, Secții Consulare, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu Cozma Consultants LTD precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de Cozma Consultants LTD nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul prestării și îmbunătățirii serviciilor noastre.

 1. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate următoarele drepturi: a) de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  b) de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  c) de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  d) de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;
  e) de a obține restricționarea prelucrării;
  f) la portabilitatea datelor;
  g) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
  h) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
  i) de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere;
  j) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie;

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Cozma Consultants LTD prin accesarea formularului de contact la adresa www.cozmaconsultants.co.uk/contact/ sau ne puteți scrie la [email protected] .

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către Cozma Consultants LTD prin accesarea formularului de contact la adresa www.cozmaconsultants.co.uk/contact/  sau la adresa [email protected], a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens.

În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al companiei Cozma Consultants LTD, este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 1. Prevederi speciale legate de minori
  a) Cozma Consultants LTD nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori însă, în activitățile sale de prelucrare de date, Cozma Consultants LTD poate întâmpina solicitări venite din partea părinților sau a reprezentantul legal al minorului unde sunt transmise documente și informații justificative care conțin date cu caracter personal a minorilor. Aceste documente și informații sunt transmise de părinți sau a reprezentantul legal al minorului strict pentru procesarea serviciului solicitat (apostilări, transcrieri de documente, obținere de documente de identitate sau călătorie, traduceri și alte servicii prestate de Cozma Consultants LTD).b) Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații cu Cozma Consutants, ori participarea la concursuri sau campanii ale Cozma Consultants LTD, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.c) Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de Cozma Consutants LTD numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.d) De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.e) Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.
 2. Durata prelucrării datelor a) Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016.b) Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, Cozma Consultants LTD poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.c) Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.
 3. Alte informații a) Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a serviciilor noastre prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta, accesând cozmaconsultants.co.uk.b) La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.c) Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Cozma Consultants LTD nu își asumă nicio responsabilitate.d) Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.IV. GHIȘEUL CONSULAR ONLINE – econsulat.ro

Servicii similare pot fi accesate pe pagina Secției Consulare la www.econsulat.ro. Mai multe informații despre Ghișeul Consular Online puteți afla pe https://www.informatiiconsulare.ro sau prin email la [email protected].

a) Cozma Consultants LTD acționează ca intermediar între dvs și Ambasada României, pentru obținerea programărilor necesare la Secția Consulară din zona în care locuiți în străinătate.

b) Reprezentanții Cozma Consultants LTD nu sunt angajați MAE sau parteneri/colaboratori ai Secției Consulare, ci personal independent care prestează servicii profesionale la cererea dvs. Nu există nici un protocol de colaborare între Guvernul României, MAE, Ambadasa României sau Secția Consulară din zona în care locuiți în străinătate, iar solicitarea serviciilor noastre reprezintă alegerea dvs.

c) În cazul serviciilor consulare, serviciul consular se va putea efectua numai în momentul prezentării la ghișeul Consulatului. Cererile preluate de Cozma Consultants LTD sunt arondate Secției Consulare din zona în care locuiți în străinătate. După verificarea cererii de către Consulat, consultanții noștri vă vor contacta telefonic sau prin email privind parcurgerea următorilor pași.

d) Solicitantul este responsabil să transmită informații de contact corecte. În mod obișnuit, aplicațiile transmise sunt verificate în 1-2 zile lucrătoare, iar solicitantul este informat cu privire la stadiul aplicației. Dacă nu este contactat, rămâne în responsabilitatea solicitantului să ne contacteze după cele 48h de la depunerea cererii, pentru a se informa cu privire la stadiul aplicației transmise.

e) La depunerea cererii, clientul a luat la cunoștiință că urmează a fi programat în funcție de programările disponibile la data validării cererii de către Consulat și că alegerea unei programări se poate face doar după ce solicitarea transmisă a fost aprobată de Oficiul Consular cât și faptul că data programărilor diferă în funcție de Oficiul Consular la care urmează să fiți arondat.

f) Pentru a putea demara completarea unei solicitări de serviciu consular, trebuie să agreaţi condiţiile de utilizare a portalului E-Consulat. La completarea formularului pentru intermedierea unui serviciu consular, clientul își exprimă acordul cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor disponibile pe https://www.econsulat.ro/Account/TermeniSiConditii.

g) Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt transmise Secției Consulare, prin completarea formularului aferent serviciului solicitat, prin intermediu Ghișeului Consular Online (econsulat.ro) iar aceste date sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe în strictă conformitate cu dispoziţiile RGPD pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

h) Reprogramarea unui serviciu consular depus prin Cozma Consultants LTD, este taxat și posibil doar în condițiile în care solicitantul ne contactează telefonic, formular de contact, email, whatsapp, messenger, etc. Pentru orice reprogramare se percepe o taxă de procesare a dosarului electronic.

i) Neprezentarea la Secția Consulară la data și ora programării duce la pierderea posibilitații prestării serviciului solicitat. În situația neprezentării, cererea se anulează fără returnarea taxei achitate. Cererea poate fi redepusă contracost.

NOTĂ: Toate serviciile consulare la Secțiile Consulare și Misiunile Diplomatice din străinătate se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă. Utilizarea serviciilor noastre înseamnă evitarea timpilor de așteptare, rezolvarea rapidă a serviciului consular și eliminarea riscului de a va prezenta la consulat fără a avea la dumneavoastră toate documentele necesare.

V. SERVICIILE DE TRADUCERE

a) Cozma Consultants LTD subcontractează/intermediază serviciile profesionale oferite de translatori/traducători autorizați de Ministerul Justiției și/sau înregistrați cu Ambasada României din zona în care urmează să folosiți documentul tradus. Pentru soluționarea cererii dvs, Cozma Consultants LTD transmite securizat numele solicitantului, adresa de corespondență și documentele care urmează să fie traduse. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie subcontractate, vă rugăm să nu solicitați acest serviciu. Depunerea cererii reprezintă consimțământul dvs.

b) După efectuarea plății și finalizarea serviciului solicitat, documentele sunt trimise prin poștă sau curier. Cozma Consultants LTD nu se face responsabil de pierderea sau deteriorarea documentelor de către compania de livrări. Cozma Consultants LTD nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea sau întârzierea documentelor trimise prin poștă sau curier. În cazul unui incident vă rugăm să contactați direct compania prestatoare a serviciului de curierat. În acest caz se pot emite alte documente care să le înlocuiască pe cele pierdute, contra cost.

VI. SERVICIILE DE APOSTILARE/SUPRALEGALIZARE


Apostila este un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Termeni și condiții de apostilare a unui document în UK

După efectuarea plății și finalizarea serviciului solicitat, documentele sunt trimise prin poștă sau curier. Reclamațiile privitoare la deteriorarea sau neprimirea documentelor pot fi direcționate către Cozma Consultants LTD, telefonic sau prin email, dar Cozma Consultants LTD nu se face responsabil de pierderea, distrugerea, deteriorarea sau întârzierea documentelor de către compania de livrări. În cazul unui incident vă rugăm să contactați direct compania prestatoare a serviciului de curierat. În cazul pierderii documentelor, nu se pot emite alte documente care să le înlocuiască pe cele pierdute.

VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ

a) În majoritatea cazurilor, serviciile de consultanță sunt oferite gratuit de către Cozma Consultants LTD, în special dacă urmează ca noi să vă soluționăm cererea dvs, însă în situația în care dvs solicitați un anumit tip de consultanță care poate fi efectuată doar de specialiști în domeniu, acest serviciu este taxat în urma unei evaluări a situației dumneavoastră.

b) Timpul de consultantă este limitat la un singur apel telefonic cât și la intervalul de timp achitat. În situația în care va contactam telefonic și nu ați răspuns, vom încerca recontactarea dvs, în aceeași zi, gratuit. Daca nu răspundeți apelurilor noastre, în una din cele 2 încercări, serviciu de consultantă se consideră prestat. Pentru a solicita din nou acest serviciu, trebuie să achitați o noua taxă de consultanță.

c) In situația în care dvs ne-ați contactat telefonic și ați solicitat și primit informații din partea consultanților noștri, indiferent de tipul informației primite sau de timpul alocat pentru consultanță mai mic de 30 de minute, vom emite o factura de consultanță în valoare de £60, pentru fiecare apel telefonic. Aceasta factură trebuie achitată în maxim 30 de zile. Dacă factura nu este achitată, vi se va restricționa accesul la serviciile noastre, până la achitarea integrală a facturii și vom începe procedura de recuperare a creanțelor, pe cale legala.

d) Situații in care nu se emit facturi de consultanță, conform literei c) din VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ:

– ne contactați cu privire la un dosar deja în lucru, iar apelul telefonic este pentru un serviciu deja achitat;

– ați fost contactat/ă de către noi, iar apelul respectiv este inițiat de către un consultant, cu privire la un serviciu deja achitat către noi;

Tipuri de consultanță oferită:

– consultanță în vederea obținerii anumitor documente sau servicii prin Secțiile Consulare sau Misiunile Diplomatice sau prin intermediul GHIȘEULUI CONSULAR ONLINE;

– consultanță generală, după caz.

VIII. TAXELE ACHITATE

a) În cazul serviciilor consulare, taxele achitate sunt strict pentru consultanță, procesare date, întocmirea documentației necesare, transmiterea datelor spre Secția Consulară, prin intermediul GHIȘEULUI CONSULAR ONLINE. În cazul altor servicii, taxele achitate sunt pentru prestarea sau intermedierea serviciului solicitat.

IX. PLATA

a) Serviciile solicitate pot fi plătite prin credit card, transfer bancar sau prin tranzacție bancară la sediul sediul băncii dumneavoastră sau la orice ghișeu al băncii unde este deschis contul Cozma Consultants LTD. Soluționarea solicitării se face numai după ce plata integrală a fost efectuată.

b) Taxa de procesare se aplică pentru toate comenzile care sunt realizate online pe site-ul Cozma Consultants LTD, telefonic, prin email sau prin orice altă metodă de contact. La finalizarea plății, o factură va fi transmisă automat pe adresa dvs de email cu care v-ați înregistrat. O copie a facturii poate fi solicitată oricând prin email la [email protected].

c) În cazul transmiterii cererii dvs prin formular online, plata cu cardul este procesată securizat de către Stripe, iar Cozma Consultants LTD nu are acces la datele dvs bancare. Prin introducerea datelor dvs bancare vă exprimați acordul cu privire la Termenii și Condițiile disponibile pe https://stripe.com/payment-terms/legal. Se pot aplica taxe suplimentare pentru plata cu cardul.

d) În condițiile în care, la efectuarea plații cu cardul, indiferent de canalul de comunicare ales, efectuați o plată cu un card care nu este pe numele dvs, prin utilizarea acestei metode de plată confirmați că ați primit consimțământul titularului cardului și că acesta a citit și înțeles Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor noastre.

e) Datorită faptului că apelurile telefonice de la/către Cozma Consultants LTD pot fi înregistrate pentru instruire și calitate, în cazul în care efectuați o plată cu cardul prin telefon, aceste date pot fi înregistrate și stocate. Deși luăm toate măsurile necesare pentru a proteja datele dvs, Cozma Consultants LTD nu poate fi considerat responsabil legal în cazul unei infracțiuni comise de o terță persoană. În acest caz responsabilitatea legală revine persoanei care a comis această infracţiune. Pentru a evita orice neplăcere vă sugerăm să nu transmiteți prin telefon, email sau orice alte formă scrisă direct către angajații sau colaboratorii noștri, informațiile de pe cardul dvs bancar, ci să efectuați un transfer bancar sau să completați formularul de plată securizat.

X. ANULĂRI, MODIFICĂRI, RETURNĂRI

a) Cozma Consultants LTD este doar un operator pentru obținerea programărilor la Misiunile Diplomatice/Oficiul Consular și de aceea nu poate fi făcut responsabil pentru returnarea banilor în cazul refuzului eliberării acestor documente de către autoritățile competente române sau străine. În condițiile în care dosarul de programare a fost transmis electronic prin platforma www.econsulat.ro, se consideră finalizarea contractuală dintre Cozma Consultants LTD și solicitant.

b) După completarea formularului de solicitare a serviciilor Cozma Consultants LTD, pe site-ul cozmaconsultants.co.uk, consultanții noștri vor începe imediat procesarea cererii dvs. Toate comenzile sunt finale. Nu poate fi considerat motiv de returnare a taxei de asistență pentru programare lipsa documentelor necesare procesării serviciului solicitat, refuzul clientului de a le obține, refuzul autorităților de a elibera actele sau de a aproba dosarul, neînțelegerea procesului de soluționare, data programării la Consulat etc.

c) Toate comenzile efectuate sunt finale și nu pot fi anulate sau modificate. Odată achitat un serviciu, nu se poate solicita restituirea taxelor, indiferent de motiv.

d) Returnarea taxei achitate pentru întocmirea documentației necesare și programarea la Consulat, nu este posibilă.

e) Factura emisă ca urmare a procesului de consultantă oferită telefonic și detaliată la litera c) din VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ, nu poate fi returnată.

XI. COOKIES

Pentru a respecta noile reguli, folosim un sistem de clasificare a diferitelor tipuri de cookie-uri pe care le folosim pe site-ul Web sau care pot fi scoase de terți prin site-urile noastre. Clasificarea a fost dezvoltată de Camera Internațională de Comerț din Marea Britanie și explică mai multe despre cookie-urile pe care le folosim, de ce le folosim și despre funcționalitatea pe care o veți pierde dacă decideți că nu doriți să le aveți pe dispozitiv. Vă asigurăm că lucrăm la alte îmbunătățiri privind confidențialitatea și cookie-urile pe site-ul Web.

 1. Ce este un cookie?

Fișierele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații, care sunt descărcate pe computerul personal, pe dispozitivul mobil sau pe alt dispozitiv când vizitați un site web.

Modulele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul Web original la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site care recunoaște acel cookie. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site să recunoască dispozitivul unui utilizator.

 • Cookie-urile persistente– aceste module cookie rămân în dispozitivul unui utilizator pentru perioada de timp specificată în cookie. Acestea sunt activate de fiecare dată când utilizatorul vizitează site-ul web care a creat acel cookie.
 • Cookie-uri pentru sesiuni– aceste cookie-uri permit operatorilor de site-uri să lege acțiunile unui utilizator în timpul unei sesiuni de browser. O sesiune de browser începe când un utilizator deschide fereastra browserului și termină când închide fereastra browserului. Cookie-urile pentru sesiuni sunt create temporar. După ce închideți browserul, toate cookie-urile de sesiune sunt șterse.
 • Cookie-urile au utilizări diferite, cum ar fi să vă permită să navigați eficient între pagini, să vă memoreze preferințele dvs. și, în general, să îmbunătățească experiența utilizatorului. De asemenea, acestea pot ajuta ca anunțurile pe care le vedeți online să fie mai relevante pentru dvs. și interesele dvs.

Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite la www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu.

2. Cookie-urile utilizate pe site-ul Web

Unele cookie-uri utilizate pe acest site sunt esențiale. Altele nu sunt esențiale. Acest lucru depinde de funcționalitățile site-ului care sunt esențiale pentru dvs. În categoriile de mai jos enumerăm modul în care folosim modulele cookie. Puteți decide dacă doriți să continuați să utilizați site-ul nostru cu cookie-uri sau să le dezactivați modificând setările browserului. Acest lucru este descris în secțiunea “Utilizarea setărilor browserului pentru a gestiona modulele cookie”.

3. Cookie-urile strict necesare

Aceste cookie-uri permit serviciile pe care le-ați solicitat în mod special. Pentru acele tipuri de cookie-uri care sunt strict necesare, nu este necesar un consimțământ.
Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să vă deplasați pe site și să utilizați funcțiile sale, cum ar fi accesarea zonelor protejate ale site-ului. Fără aceste servicii cookie-uri pe care le-ați solicitat, cum ar fi coșurile de cumpărături sau e-facturarea, nu pot fi furnizate.

4. Performanțe – cookie de performanță

Aceste cookie-uri colectează informații anonime pe paginile vizitate. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.
Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul Web, de exemplu, care dintre paginile vizitatorilor se adresează cel mai des și dacă primesc mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică un vizitator. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acesta este folosit numai pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-ul Web.

5. Cookie-uri de funcționalitate

Aceste cookie-uri rețin alegerile pe care le faceți pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.
Aceste module cookie permit site-ului să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) și să oferiți funcții îmbunătățite și mai personale. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă aminti schimbările pe care le-ați făcut în ceea ce privește dimensiunea textului, fonturile și alte părți ale paginilor web pe care le puteți personaliza. Acestea pot fi, de asemenea, folosite pentru a furniza servicii pe care le-ați solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentarea unui blog. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot fi anonime și nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri web.

6. Direcționarea sau cookie-urile publicitare

Aceste cookie-uri colectează informații despre obiceiurile dvs. de navigare, pentru a face publicitatea relevantă pentru dvs. și interesele dvs. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de ori pe care le vedeți o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității campaniei de publicitate. Acestea sunt, de obicei, plasate de rețelele de publicitate cu permisiunea noastră. Ei își amintesc că ați vizitat un site web și că aceste informații sunt partajate cu alte organizații, cum ar fi agenții de publicitate. Destul de des, cookie-urile de vizare sau de publicitate vor fi legate de funcționalitatea site-ului furnizată de cealaltă organizație.

XII. Politica privind Protecția Proprietății Intelectuale

 1. În afara unor excepţii stabilite expres, ansamblul conținutului care este inclus, în fiecare moment pe pagina web cozmaconsultants.co.uk, și care poate constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială, constituie proprietatea intelectuală şi industrială a Cozma Consultants LTD şi este protejată de dispozițiile relevante ale dreptului din Marea Britanie, comunitar şi internaţional, pentru protecţia proprietăţii intelectuale şi a proprietății industriale (numite în cele ce urmează «Materialul»). 
 2. Structura conținutului şi dispunerea elementelor acestuia care sunt cuprinse de fiecare dată pe pagina web aparțin exclusiv Cozma Consultants LTD, fiind protejate de dispozițiile relevante ale dreptului britanic, comunitar şi internaţional. Cozma Consultants LTD îşi rezervă, în mod expres, prin prezenta Politică de protecție a proprietății intelectuale, toate drepturile de proprietate intelectuală şi de proprietate industrială asupra fiecărui element şi asupra tuturor datelor de conţinut de pe https://www.cozmaconsultants.co.uk/ sau asupra oricăror alte materiale care sunt prezentate pe pagina web: https://www.cozmaconsultants.co.uk/. 
 3. Cu condiţia ca utilizatorul să fie de acord şi se conformează termenilor de utilizare şi prezenta Politică de protecţie a proprietății intelectuale, Cozma Consultants LTD îi acordă un drept limitat de a dobândi acces şi de a utiliza pagina web şi Materialul. Utilizarea paginii web într-un mod care constituie o încălcare a clauzelor de utilizare şi/sau a clauzelor acestei Politici de protecţie a proprietății intelectuale va determina, în mod automat, revocarea dreptului limitat de mai sus, fiind interzisă cu stricteţe. Niciun element din termenii de utilizare şi din clauzele acestei Politici de protecţie a proprietății intelectuale nu va fi interpretat în aşa fel încât să fie cedat către utilizator dreptul de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală sau de proprietate industrială ale Cozma Consultants LTD, în afara situaţiei în care un asemenea lucru este prevăzut în mod expres. Dreptul de utilizare cedat utilizatorului poate fi revocat, în mod liber și discreționar, de către Cozma Consultants LTD, fără a fi necesară o notificare prealabilă ori o altă asemenea formalitate. 
 4. Fiecare utilizator al https://www.cozmaconsultants.co.uk/ recunoaște şi acceptă limitarea utilizării conţinutului de pe pagina web https://www.cozmaconsultants.co.uk/ și a Materialului exclusiv pentru scopuri de utilizare personale, şi nu pentru scopuri de utilizare comerciale. Conţinutul și Materialul nu poate fi utilizat în scop comercial, sau să fie copiat, modificat, reprodus, retransmis, transmis sau distribuit în totalitate sau în parte în nici un mod de către niciun utilizator. 
 5. Fiecare utilizator are dreptul de a downloada sau/şi de a copia sau/şi de a stoca o parte din Materialul de pe https://www.cozmaconsultants.co.uk/ pentru uz personal şi nu în scopuri comerciale, fără a şterge indicaţiile de provenienţă şi cu condiţia că va proteja fiecare informație în parte şi toate drepturile de proprietate intelectuală sau de proprietate industrială ale Cozma Consultants LTD de orice fel de încălcare, din partea oricărei persoane. Pentru orice alt scop, acţiunile de mai sus sunt permise doar în cazul în care se realizează cu acordul scris prealabil al Cozma Consultants LTD. Accesul la pagina web  https://www.cozmaconsultants.co.uk/ sau oricare din acţiunile amintite mai sus nu are ca rezultat în nici o situaţie crearea unui drept, titlu sau interes legal de către sau/şi în secţiunea de conţinut care a fost downloadată sau/şi copiată sau/şi stocată sau/şi în orice altă secţiune sau în ansamblul paginii web https://www.cozmaconsultants.co.uk/ .
 6. Sub rezerva celor de mai sus, utilizatorul se angajează să nu creeze proiecte derivate şi bazate pe conţinutul https://www.cozmaconsultants.co.uk/ , să nu copieze, sa nu reproducă, sa nu publice din nou, să nu uploadeze, să nu modifice, să nu transmită, să nu vândă sau să exploateze în orice alt mod, în totalitate sau parţial, Materialul de pe pagina web sau softul aferent, să nu îl indexeze, să nu îl asimileze cu un alt site, să nu creeze o legătură directă cu Materialul prin link-uri către o altă pagină web, să nu copieze locaţia Materialului pe alt server, prin crearea unui site-oglindă, sau în orice alt mod, şi să nu promită terţilor drepturi provenind din https://www.cozmaconsultants.co.uk/, fără acceptul prealabil scris al Cozma Consultants LTD. De asemenea, nu se permite crearea sau/şi publicarea bazei de date care conţine orice părţi din pagina web https://www.cozmaconsultants.co.uk/, fără acordul scris prealabil al Cozma Consultants LTD. 
 7. Utilizând https://www.cozmaconsultants.co.uk/, utilizatorii acceptă necondiţionat și sunt de acord că vor utiliza legal şi corect https://www.cozmaconsultants.co.uk/,în special în conformitate cu toate prevederile de mai sus. Prin urmare, utilizatorii sunt de acord, fără nici un fel de rezerve, că nu vor utiliza https://www.cozmaconsultants.co.uk/ pentru a transmite sau pentru a dobândi acces la conţinutul sau Materialui care încalcă orice drept de proprietate intelectuală al terţilor sau al Cozma Consultants LTD.
 8. În situaţiile în care pagina web https://www.cozmaconsultants.co.uk/ face trimiteri prin intermediul linkurilor sau hyperlinkurilor către alte pagini web, proprietarii sau/şi administratorii acestor pagini poartă deplina răspundere – civilă, penală sau de orice altă natură prevăzută de lege – pentru siguranţa, legitimitatea şi validitatea conţinuturilor paginilor web, fiind exclusă orice răspundere a Cozma Consultants LTD, precum, cu titlu de exemplu, răspunderea privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi de proprietate industrială. Vizitarea şi accesarea acestor pagini are loc pe propria răspundere a utilizatorului. 
 9. Un principiu de bază al politicii Cozma Consultants îl constituie respectarea şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. Totuşi, dacă utilizatorul consideră că, prin intermediul paginii web https://www.cozmaconsultants.co.uk/ , sunt încălcate drepturile sale de proprietate intelectuală, va putea informa Cozma Consultants LTD în acest sens, transmițând un mesaj electronic la adresa [email protected], menționând, în mod precis, conţinutul paginii web despre care consideră că ar aduce atingere drepturilor sale, precum şi motivele pe care se bazează pretinsa încălcare a acestor drepturi.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne