Ce sunt mențiunile pe certificatul de naștere sau căsătorie?

Dacă dorești să te recăsătorești în stăinătate sau să îți reînnoiești pașaportul, este necesar să ai documentele de stare civilă actualizate. Actele de stare civilă se pot actualiza prin înscrierea mențiunii (căsătoriei/divorțului) pe certificatul de căsătorie și naștere.

Documente, Revistă 11/12/2017
Mențiuni divort
Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Mențiuni pentru căsătoria în străinătate

Cetățenii români care au mai fost căsătoriți și au divorțat trebuie să înscrie mențiunile cu privire la modificările statutului civil anterioare pe certificatul de naștere sau de căsătorie. Această procedură este necesară pentru a te putea recăsători în străinătate. Procedura de obținere a mențiunilor trebuie finalizată înainte de a începe demersurile pentru a te recăsători.

Mențiunea este procedura care documentează căsătoria, divorțul sau decesul soțului/soției. Este o înscriere pe actul de naștere românesc care include datele despre căsătorie/ divorț /deces intervenite în viața unei persoane. Aceste mențiuni pot fi obținute printr-o procură notarială dacă nu dorești/poși să te deplasezi în România. Mențiunile sunt necesare pentru a putea să îți reînnoiești pașaportul sau/și dacă dorești să te recăsătoriți.

Pentru a înscrie mențiunile pe certificatul de naștere/căsătorie, persoana în desemnată prin procură (mandatarul) trebuie să înainteze către Primăria care a eliberat certificatul de naștere o solicitare pentru înscrierea mențiunilor. În urma înaintării cererii, persoana împuternicită (mandatarul) va depune dosarul pentru înscrierea mențiunilor.

Dosarul pentru înscrierea mențiunilor trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. copie după cartea de identitate a persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor sau documentul în original dacă persoana este în România,
  2. certificatul de naștere în original al persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor,
  3. certificatul de căsătorie în original al persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor,
  4. certificatul de divorț în original sau hotărârea judecătorescă definitivă și irevocabilă în original a persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor.

Dacă persoana nu se poate prezenta personal, atunci mandatarul trebuie să prezinte procura notarială în original și cartea de identitate a sa în original. Mandatarul este persoana împuternicită prin procură notarială pentru a reprezenta subsemnatul în fața autorităților române competente.

 

Te-ai căsătorit deja în Marea Britanie?

⚠️ Dacă te-ai recăsătorit deja în Marea Britanie, trebuie începute demersurile cât mai curând pentru înscrierea mențiunilor referitoare la căsătoria anterioară. Este obligatoriu prezentarea certificatului de naștere cu mențiuni pentru vizita la Consulat pentru recunoașterea căsătoriei din marea Britanie.

Pentru procedura de recunoaștere a căsătoriei din Marea Britanie în actele de stare civilă române, poți citi articolul nostru aici și poți solicita serviciul de “Verificare și consultanță certificat de căsătorie“.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne

Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne