Ce sunt mențiunile pe certificatul de naștere/căsătorie?

Dacă doriți să vă recăsătoriți în stăinătate sau să vă refaceți pașaportul este necesar să aveți documentele de stare civilă actualizate. Actele de stare civilă se pot actualiza prin înscrierea mențiunii (căsătoriei/divorțului) pe certificatul de căsătorie și naștere.

Documente, Revistă 11/12/2017
Mențiuni divort
Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Mențiuni pentru căsătoria în străinătate

Cetățenii români care au mai fost căsătoriți și au divorțat trebuie să înscrie mențiunile cu privire la modificările statutului civil anterioare pe certificatul de naștere/căsătorie. Această procedură este necesară pentru a vă putea recăsători în străinătate. Procedura de obținere a mențiunilor trebuie finalizată înainte de a începe demersurile pentru a vă recăsători.

Mențiunea este procedura care documentează căsătoria, divorțul sau decesul soțului/soției. Este o înscriere pe actul de naștere românesc care include datele despre căsătorie/ divorț /deces intervenite în viața unei persoane. Aceste mențiuni pot fi obținute printr-o procură notarială dacă nu doriți/puteți să vă deplasați în România. Mențiunile sunt necesare pentru a vă reînnoi pașaportul sau/și dacă doriți să vă recăsătoriți.

Pentru a înscrie mențiunile pe certificatul de naștere/căsătorie, persoana în cauză sau mandatarul trebuie să înainteze către Primăria care a eliberat certificatul de naștere o solicitare pentru înscrierea mețiunilor. În urma înaintării cererii, persoana sau mandatarul va depune dosarul pentru înscrierea mențiunilor.

Pașapoartele românești se eliberează în aproximativ 3-4 săptămâni de la data la care s-a depus cererea și programările se stabilesc cu aproximativ 4 săptămâni înainte. Puteți contacta IMEDIAT echipa Cozma Consultants pentru a obține o programare pentru reînnoirea pașapoartelor la [email protected] sau prin whatsapp sau telefon la 07742050433.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. copie după cartea de identitate a persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor sau documentul în original dacă persoana este în România,
  2. certificatul de naștere în original al persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor,
  3. certificatul de căsătorie în original al persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor,
  4. certificatul de divorț în original sau hotărârea judecătorescă definitivă și irevocabilă în original a persoanei pentru care se face înscrierea mențiunilor.

Dacă persoana nu se poate prezenta personal, atunci mandatarul trebuie să prezinte procura notarială în original și cartea de identitate a mandatarului în original. Mandatarul este persoana împuternicită prin procură notarială pentru a reprezenta subsemnatul în fața autorităților române competente.

Reînnoirea pașaportului pentru cetățenii români divorțați

Dacă doriți să vă reînnoiți pașaportul prin intermediul misiunilor diplomatice este necesar să prezentați toate documentele justificative privind căsătoria și divorțul.

Documentele necesare pentru depunerea solicitării pentru reînnoirea pașaportului:

  1. certificat de naștere cu mențiunea căsătoriei și a divorțului
  2. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de divorț
  3. cartea de identitate valabilă
  4. pașaportul anterior

Toate documentele românești menționate mai sus trebuie prezentate în original. Pentru a vorbi cu un specialist puteți să trimiteți o solicitare scrisă sau să ne contactați telefonic la 07742050433.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne

Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne