Minorul are peste 14 ani? Este timpul să dețină prima carte de identitate

Cum se poate obține prima carte de identitate? Timpul trece și realizezi că nu mai poți reînnoi pașaportul copilului deoarece a împlinit 14 ani!

Documente, Revistă 09/05/2018
buletinul CARTE DE IDENTITATE buletin REINNOIRE EXPIRAT BULETIN UK LONDRA COZMA CONSULTANTS
Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Prima carte de identitate (buletin) se poate face în România dacă urmeză să mergeți cu minorul în vacanță. Dacă minorul merge în România sau se află deja în România, părinții pot împuternici o persoană să facă demersurile necesare pentru a obține prima carte de identitate. Persoana din România poate fi unul dintre bunici sau o altă rudă, dar și o persoană de încredere din exterior. 

Documente necesare pentru prima carte de identitate în România (prin persoană împuternicită sau cu unul dintre părinți):

 1. procură notarială (prin programare la Secția Consulară din Londra sau Consulatul General de la Edinburgh) prin care împuterniciți o persoană să obțină documentul minorului semnată de ambii părinți sau părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 2. certificatul de naștere în original al minorului;
 3. cererea pentru eliberarea actului de identitate: se obţine de la ofiţerul de serviciu; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal/persoana împuternicită;
 4. cartea de identitate (buletinul) valabil în original al persoanei împuternicite;
 5. certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ/hotărârea de plasament familial în original;
 6. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se achită în România;
 7. documentul care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru;
 8. Documentul care atestă statutul de proprietar în original (contract vânzare-cumpărare/titlu de proprietate/contract de donație);

Dacă doriți să faceți prima carte de identitate în timpul anului școlar (copilul este înscris la școală în UK) atunci se poate solicita documentul prin intermediul Secției Consulare. Dacă doriți să obțineți prima carte de identitate prin Secția Consulară de la Londra, vă informăm că timpul de așteptare este de până la 6 luni. 

Documente necesare pentru prima carte de identitate (prin Secția Consulară de la Londra):

 1. certificatul de naștere în original al minorului;
 2. documentul eliberat de autorităţile/instituțiile competente din Marea Britanie din care să rezulte motivul pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară, tradus in limba română (scrisoarea de la școală/medic);
 3. actele de identitate ale părinţilor sau al reprezentantului legal (paşaport sau/și carte de identitate);
 4. certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;
 5. documentul care face dovada adresei de domiciliu din România;
 6. 4 poze mărimea 3cm lațime x 4cm înălțime, având la baza o bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei, în exteriorul imaginii; (lângă Secția Consulară este o farmacie unde se fac pozele pentru cartea de identitate – Adresa farmaciei este: 382 Kensington High St, Kensington, London W14 8NL);
 7. timbru fiscal sau contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – taxele locale trebuie să fie achitate în prealabil în România (taxa de timbru și taxa de eliberare a cartii de identitate).

Pentru a discuta cu un membru al echipei noastre puteți să accesați rubrica paginii Contact (aici), să ne trimiteți un mesaj pe pagina de Facebook a companiei (aici), sau să sunați de luni-vineri de la 09:30 – 17:00.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne

Distribuiți acest articol
Share on Facebook
TWITTER
Share on LinkedIn
Share by Email
Share on Whatsapp

Dacă aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu un specialist contactați-ne